504_3_8

על העמותה

על העמותה

עמותת בוגרי יחידה 504 הוקמה נרשמה תחת השם “עמותת מודיעין 10” בשנת 1998  במטרה להיות הבית של יוצאי היחידה לאחר שחרורם מצה”ל. עד שנת 2022 מרבית החברים והחברות היו מי שפרשו אחרי שנות קבע ובשנת 2022 העמותה פתחה דלתותיה לכלל המשתחררים ו/או מי ששרתו ביחידה בשירות סדיר ובמילואים. בעמותה כאלף חברים וחברות ובני משפחות החללים והיא גדלה עם הצטרפות יחידים וקבוצות של מי ששירתו ביחידה. חבר בעמותה הוא כל מי שמבקש להצטרף ואושר ע”י הוועד המנהל וכן בני המשפחות השכולות שמבקשות להצטרף.

החל מחודש ספטמבר 2022 העמותה רשומה ברשם העמותות “עמותת בוגרי יחידה 504-מודיעין 10 (ע”ר)” וברשותה אישור מנהל תקין בתוקף.

מטרותיה המעודכנות של העמותה הן:

  • שימור, טיפוח והנחלת מורשת יחידה 504 באמ”ן . 
  • פעילות התנדבותית בקהילה בין השאר הנחלת מורשת היחידה וצה”ל בבתי ספר ובציבור הרחב.
  • פעילות חברתית משותפת – כנסים, טיולים, ערבי מורשת. עזרה הדדית.
  • להוות מסגרת מייצגת לכל מי ששירת ביחידה 504 ו/או ביחידה 560, בין אם   בשירות סדיר או בשירות מילואים.
  •  להקים ולנהל קרנות לתמיכה בחיילים מצטיינים ונזקקים לקראת שיחרורם.
  •  הקמה וניהול של “חוגי ידידים” מבין בוגרי היחידה ואחרים לשם גיוס משאבים למען פעילות למטרות ציבוריות אשר העמותה תמצא לנכון לעשות.
  • הנצחת חללי היחידה וחיבוק המשפחות השכולות.

מטרות העמותה

פעילויות

העמותה מקיימת פעילויות שוטפות שכוללות סיורים ברחבי הארץ, הרצאות בנושאים מגוונים, ערבי מורשת ואחת לשנה נערך קמפוס של מספר ימים המוקדש לנושא ייחודי בתולדות ישראל.

הנצחה

העמותה מנציחה את חלליה בצעדה שנתית לאתר ההנצחה של חללי היחידה ליד כפר מנחם וכן באירועים שונים שאותם היא מקיימת. העמותה עוסקת בהקמת חדר מורשת והנצחה בשיתוף פעולה עם היחידה.

מורשת

העמותה עוסקת בשימור מורשת היחידה. במסגרת זאת חברי העמותה מתעדים פרשיות מהעבר, מעבירים הרצאות בקורסים של היחידה ובמסגרות שונות של צה"ל וכן מקיימים ערבי מורשת לחברי העמותה וסגל היחידה.

למען הקהילה

העמותה מקדמת פעילויות תרומה לקהילה ולחברה, כגון הנחלת הלשון הערבית בבתי ספר תיכוניים, אימוץ חיילים בודדים ועוד.

מוסדות העמותה

אספה כללית של כלל החברים שמתכנסת אחת לשנה או לפי העניין. האספה בוחרת את בעלי התפקידים הבאים:

 ועד מנהל שמונה 15-20 חברים

 יו”ר הוועד המנהל

 ועדת הביקורת

האספה מאשרת את המינוי של רואה החשבון והיועץ המשפטי.

האספה הכללית האחרונה התקיימה ב 25 יולי 2022 ונבחרו בה:

יו”ר הוועד המנהל תא”ל (מיל) גדי זהר 

20 חברות וחברים בוועד המנהל

ועדת הביקורת עו”ד עדי יחזקאל ודניאל גלבוצקי 

יועץ משפטי עו”ד יצחק וכטל

רואה החשבון  רו”ח יוסי בוידר

המנהל האדמיניסטרטיבי  שמואל (שמוליק) מוראד

ועדת המורשת בראשות  אלי זיו

ועדת הפעילות בראשות זהבית לוי

ועדת התרומה לקהילה בראשות אהרון שחם

ועדת חברים בראשות דרור ולדר

קשר עם משפחות החללים ורדה רותם

בעמותה פעילים מתנדבים רבים והפעילות של כל בעלי התפקידים היא בהתנדבות.

תקציב העמותה מבוסס על תרומות, בעיקר של החברים. עד שנת 2021 נגבו דמי חבר בסך 154 ₪ לשנה. תקציב העמותה מאוזן והיא קיבלה אישורי ניהול תקין מאז הווסדה. לעמותה יש אישור לקבל תרומות מוכרות לפי סעיף 46א (רבתי) לפקודת מס הכנסה

קרן נצר – העמותה ניהלה במשך 22 שנים קרן  שחילקה כל שנה מילגות לימודים לחיילות וחיילים מצטיינים ביחידה. בשנת 2022 הקרן כילתה את משאביה וגוייסה קרן חדשה.

 קרן פפו – תתחיל לחלק מלגות משנת 2023. שתי הקרנות מנוהלות ע”י אלי זיו.יצחק 

פעילויות בולטות של העמותה

  • ייזום והקמה של אתר ההנצחה לחללי היחידה במצפור דוד קרון בצפית, ליד כפר מנחם.
  • ייזום וניהול פרויקט “ממחסנים דוממים למאגר ידע חי” שעליו זכתה העמותה בפרס ראש אמ”ן לחשיבה יוצרת בשיתוף עם ארכיון צה”ל והיחידה.
  • השקת פרויקט מגדלור להנחלת מורשת היחידה לתלמידים בבתי ספר ברחבי הארץ.


העמותה מקיימת פעילות שוטפת בתחום המורשת עם היחידה ופעילות חברתית כמעט מדי חודש