504_3_8

העשור הראשון

העשור הראשון - 1948-1957

היחידה הוקמה ביוני 1948 עם הקמת מחלקת המודיעין של צה”ל. הקצינים ביחידה הגיעו מהש”י (שירות ידיעות) של ההגנה.

במהלך העשור הראשון עסקה היחידה בשני תחומים: חדירה לצבאות ערב וסיוע בפעילות השוטפת של צה”ל במלחמתו במסתננים ובהמשך בפידאיון. עיקר המודיעין של צה”ל בתקופה זאת הגיע מהיחידה.

התארגנות היחידה, דרכי פעולתה, האמצעים שעמדו לרשותה ומבצעים מיוחדים שבוצעו במהלך העשור הראשון מוצגים בדף זה.

קציני המודיעין המרחבי בש.מ. 10 - יוני 1948

עם הקמת היחידה ביוני 1948 הגדרת תפקיד הקצינים ביחידה  היתה “קצין מודיעין מרחבי”. במרץ 1949 אורגנה מחלקת המודיעין מחדש ובמסגרת זאת שונתה הגדרת תפקיד הקצינים ל”קצינים לתפקידים מיוחדים” – קת”מ, הגדרה אשר נותרה בתוקף עד עצם היום הזה.

מסתערבים - מהמחלקה הערבית (השחר) ל-ש.מ. 10

באמצע 1950 פורקה המחלקה הערבית (השחר) ושישה מאנשיה עברו ל-ש.מ. 10