504_3_8

השלושה – לזכר חללי היחידה שנפלו במלחמת יום הכיפורים – ג1

סיפור חייהם של שלושת חללי היחידה במלחמת יום הכיפורים