504_3_8

חלון לחצר האחורית – ג1

איר רביד-רביץ שהיה מפקד המרחב הצפוני של יחידה 504 בגבול הצפון בשנת 1976 היה מאלה שתוו את הקשר עם הלבנונים ובפועל היה שותף בכיר להקמת צבא דרום לבנון ולמערכת הקשרים של בכירי הממשל הישראלי ובכירי הנוצרים בלבנון.

יאיר רביד-רביץ שהיה מפקד המרחב הצפוני של יחידה 504 בגבול הצפון בשנת 1976 היה מאלה שתוו את הקשר עם הלבנונים ובפועל היה שותף בכיר להקמת צבא דרום לבנון ולמערכת הקשרים של בכירי הממשל הישראלי ובכירי הנוצרים בלבנון. בשנת 1982 היה ראש השלוחה של המוסד בבירות.
כמי שעסק באופן אישי בכל הקשור “לחצר האחורית” הצפונית של מדינת ישראל יאיר רביד מביא מידע אותנטי על התנהלות הקשרים בין ישראל ללבנון, על האינטרסים המשותפים וגם על האשליות שהתנפצו. הספר כתוב בצורה קולחת ובחוש הומור ומביא מידע רב ערך לכל מי שהנושא הלבנוני מעניין אותו.

בחלקו השני של הספר סיפורים עממיים הקשורים באנשים שרביד (“אבו דאוד”) הכיר במהלך הפעילות שלו כמפקד וכמפעיל סוכנים ומהם ניתן ללמוד על אופיו של האדם משכבות שונות של החברה.