504_3_8

מאחורי הפרגוד – דו”ח ועדת החקירה העיראקית בשנת 1950 – כישלון המלחמה בישראל – ג11

בפברואר 1949 בתום מלחמת העצמאות, מקים הפרלמנט העיראקי ועדה פרלמנטרית לחקירת כישלון הצבא העיראקי במלחמה. בספטמבר 1949 מפרסמת הוועדה את עבודתה.

המסמך הובא לארץ סמוך מאוד למועד פרסומו על ידי אורי בבאי-שפר שהיה קת”מ היחידה בבסיס בטהראן.

אל”מ בנימין גיבלי, ראש אמ”ן כותב במבוא לספר: “מסמך זה שהוכן בסמוך כל כך לתום המלחמה, הינו יחיד במינו – לא רק משום היותו רשמי – אלא גם בדיונו הכוללבגורמים הצבאיים והמדיניים כאחד.”