מבצע “חנוכיה” – 1974 – ג1

כללי

במוצאי היום השמיני של חנוכה, בליל 16-17 דצמבר 1974, ביצע צה”ל את מבצע “חנוכיה” לתקיפת יעדי מחבלים בכפר מג’דל זון, בגזרה המערבית של דרום לבנון.

קדם למבצע הנ”ל מבצע “נחש ארסי” בליל 3-4 נובמבר 1974 באותו איזור אשר מטרתו היתה “מחטף לשון” – המונח השגור להבאת עצורים לצורך חקירה ואיסוף מודיעין.

 

מבצע “נחש ארסי”

בלילה שבין 3 ל-4 בנובמבר 1974 ביצע צוות של פלס”ר גולני בפיקוד סרן אפי איתם את מבצע “נחש ארסי” שמטרתו הייתה להביא עצורים לצורך תחקור, כדי לקבל תמונת מודיעין ברורה ועדכנית על ארגוני הפח”ע בדרום לבנון.

שיטת הפעולה הייתה מארב סלקטיבי נגד רכב בגזרה המערבית של דרום לבנון. לכח צורף כחקש”ב יוסי גרשון, קת”מ מרחב צפון. המארב התמקם על כביש באזור הכפר מג’דל זון והביא לשטחנו שני תושבי תושבים מהכפר.

השניים הועברו לחקירה במרחב ארצי של היחידה. בחקירתם מסרו מודיעין עדכני על סייעני פח”ע באיזור ואיתור מדויק של בתיהם. מודיעין זה התגבש לתיק יעדים מפורט, אשר התייחס לבתים של סייעני פח”ע בכפר מג’דל זון.

על בסיס המודיעין שהתקבל, נפלה החלטה בפיקוד צפון לפשוט על היעדים.

 

 

 

מבצע “חנוכיה”

למבצע זה קדם נוהל קרב ארוך, אשר במסגרתו נקראו קציני היחידה שנטלו בו חלק להשתתף בפקודות, תדריכים, תרגולים ותחקירים שהסתיימו רק בסמוך למועד הביצוע.

בליל 16-17 בדצמבר 1974 יצא צה”ל למבצע “חנוכיה” על בסיס המודיעין שנאסף מעצורי מבצע “נחש ארסי”.

המבצע בוצע ע”י פלס”ר גולני, בפיקוד רס”נ מודי בן ש”ך. הייתה זו פשיטה על הכפר מג’דל זון, כ-16 ק”מ בתוך שטח לבנון, ובה השתתפו גם  מספר קת”מים מהיחידה .

על המבצע פיקד מח”ט “גולני” אל”מ אורי שמחוני.

בנוהל הקרב הוצגו לכל הכוחות השרטוטים המפורטים של היעדים, כפי שהוכנו על בסיס חקירת עצורי מבצע “נחש ארסי”.

מודי בן ש”ך ביצע ניווט למופת, תוך בחירת מסלול מתחשב בקווי הגובה, כך שאמנם הדרך התארכה, אך היא עברה במסלול מיטבי שאיפשר הגעה מתאימה ללא התגלות הכח.

הכוחות הגיעו לכפר מג’דל זון, אשר היה עטוף בענן, דבר שאיפשר להגיע ליעדים עצמם מבלי להתגלות. עם תחילת הביצוע ניתן סיוע של תאורה באמצעות זרקורי חת”מ אשר האירו לעננים הנמוכים כך שפיזור האור היה מיטבי, ללא כל צללים, ולא סנוור את הכוחות.

תפעול התאורה, כמו שאר תכנית האש, נעשו ע”י סא”ל גדעון עציון שהיה קתמ”ר (קצין תותחנים מרחבי) צפון, שהלך עם הכוח כדי לתת את המענה הארטילרי המיטבי.

השתתפות קציני היחידה במבצע באה לידי ביטוי ב”שליפת” האנשים המבוקשים מן הבתים, אימות שמותיהם, סיוע בביצוע סריקה בבתים, ריכוז הבלתי מעורבים במקום בטוח והרגעתם כדי למנוע את היפגעותם בעת פיצוץ הבניינים.

במהלך הפעולה פוצץ הכוח שישה בתים ועצר שני סייענים. בתום הפעולה נסוג הכוח רגלית עד “ברכת סְפַרגַ’ל” ומשם פונה באמצעות מסוק ‘יסעור’, שניסה לנחות, אך בשל תנאי השטח ומזג האוויר, אסף את הלוחמים בריחוף נמוך. סימון השטח למסוק נעשה ע”י סגן (לימים תא”ל) אפי איתם.

לאחר הנחיתה בארץ נערך תחקיר ע”י מפקד פצ”נ, האלוף רפאל איתן, שהביע את שביעות רצונו מן המבצע וכן מתפקוד אנשי היחידה.

אחרי מבצע “חנוכיה” קיבל מרחב ארצי מכתב הערכה מפלס”ר “גולני” ובו נכתב שמעולם לא קיבלה הסיירת מודיעין כה איכותי ומדויק למבצע.

 

סיכום:

היחידה, על סמך החקירות, סיפקה את מרבית המודיעין למבצע ואנשיה השתלבו היטב בכל נוהל הקרב, צעדו במסלול ארוך ומאתגר, תיפקדו נכון בעת שליפת האנשים מהבניינים, וטיפלו באופן יעיל במקומיים.

מבצע זה, אשר בוצע על בסיס מודיעין מפורט ומדויק ממקורות אנושיים מהווה דוגמא ליישום עקרון מעגל המודיעין דהיינו – מודיעין מוליד מבצע אשר מביא מקורות מידע נוספים אשר מביאים למבצע נוסף.