504_3_8

מסמכי בראשית – 1948 – 1958

הקמת מחלקת המודיעין של צה”ל – 30 יוני 1948

 

שיבוץ הקמ”נים המרחביים – 1948

סמכויות הקמ”ן המרחבי – פבר’ 1949

הגדרת הקת”מ – פבר’ 1949

מודיעים ערביים – מרץ 1949

מעבר לבית הירוק – מאי 1949