504_3_8

מפקדי 504 לדורותיה

דוד קרון

1948–1950

אברהם כהן

1950

יעקב (ז’ק) צביה

1951

רחביה ורדי

1952–1957

חיים שדמי

1957–1962

שמואל גורן

1962–1968

בני זאבי

1968–1972

ינאי זקס

1972–1975

יגאל סימון

1975–1977

משה קריסטל

1977–1981

גדי זהר

1981–1985

אלי זיו

1985–1988

קובי פרומר

1988–1991

דני בר מעוז

1991–1993

ס.ב.

1993–1996

ד.ו.

1996–1999

דורון עמיר

1999–2002

גיל קאופמן

2002–2006

א.י.

2006-2009

א.ב.

2009–2012

ע.ק.

2012–2015

ת.ד.

2015-2018

ר.ב.

2018-2021

ד.ש.

2021 –