504_3_8

מצרים והפדאין – 1953 – 1956 אהוד יערי – ג1

בספר מתאר אהוד יערי את תקופת פעילות הפדאיין בשנים 1953 - 1956 עד לחיסול ראשי הפדאיין בידי המודיעין הישראל ומפרסם את דו"ח ועדת החקירה המצרית שהוקמה מייד לאחר פעולת הרצח.

אהוד יערי סוקר את פעילות הצבא המצרי ברצועת עזה וכוחות הפדאיין בשנים 1953 – 1956 וכן את פרשת חיסולו של אל”מ מוצטפא חאפט’, מפקד המודיעין המצרי ברצועת עזה וומפעיל הפדאיין ברצועה. החיסול בוצע על ידי בסיס ד’ של “מודיעין 10” (יחידה 504)

סקירת החיסול מבוססת על דו”ח ועדת חקירה מצרית שהוקמה מיד לאחר מותו של חאפט’ והגישה את מסקנותיה תוך ארבעה ימים.