504_3_8

תעודות/מכתבי הערכה

סא”ל יהושפט הרכבי, מ”מ ראש אגף המודיעין – מרץ 1954

אל”מ בנימין גיבלי, ראש אגף המודיעין   – 1955

אלוף אהרון יריב, ראש אגף המודיעין – פברואר 1969

אל”מ אברהם ארנן, ראש מחלקת איסוף – יולי 1969

אלוף אהרון יריב,  ראש אגף המודיעין – 1969

אל”מ אברהם ארנן, ראש מחלקת איסוף – מאי 1970