25 מאי 2022 – אסיפה כללית והרצאה – ג1

ביום רביעי, 25 מאי 2022, תתקיים אסיפה כללית של העמותה לאישור התקנון החדש.

לאחר ההאסיפה יעביר אחד ממפקדי היחידה בעבר הרצאה.